HYRAVTAL & LEASING

VARFÖR FINANSIERA TRUCKKÖPET MED LEASING?

  • Med leasing finansierar ni en investeringen utan att betala den kontant.
  • Leasing ger ofta den lägsta investeringskostnaden, när man jämför med banklån eller självfinansiering
  • Leasing frestar inte på likviditeten
  • Den utrustning du leasar räcker ofta som säkerhet och du betalar i de flesta fall ingen kontantinsats.
  • Leasing ger dig möjlighet att kostnadsföra dina investeringar direkt, månadsvis.
  • Hela leasingavgiften är avdragsgill, vilket innebär att du kan minska företagsskatten.